Aby sprawdzić czy masz prawidłową masę ciała najlepiej posłużyć się wskaźnikiem masy ciała według Queteleta określanym jako BMI (wg angielskiej nazwy "body mass index").

Oto sposób jego naliczania:

BMI = masa ciała / wzrost2 (m)

Wskaźnik ten pozwala na określenie prawidłowej masy ciała. Na jego podstawie oceniamy:

  1. niedowagę - jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 18,5
  2. prawidłową masę ciała - jeżeli wartość wskaźnika mieści się w granicach 18,5 - 25
  3. nadwagę - jeżeli wartość wskaźnika mieści się w granicach 25 - 30
  4. otyłość - jeżeli wartość wskaźnika mieści się w granicach 30 - 40
  5. otyłość olbrzymią - jeżeli wartość wskaźnika jest powyżej 40

Do obliczenia BMI możesz wykorzystać kalkulator BMI

Tu wpisz daneTu odczytaj wynik
Twoja waga
(kg)
Twój wzrost
(cm)
Twoje
BMI
Komentarz